• Hotline: 0932.89.80.88
  • Email: pnconst@outlook.com
  • Giờ làm việc: 08:00 - 17:00

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Hạng mục: Kiến trúc, kết cấu, cơ điện, thiết kế nội thất…. thiết kế BIM, thẩm tra thiết kế xây dựng,…