• Hotline: 0932.89.80.88
  • Email: pnconst@outlook.com
  • Giờ làm việc: 08:00 - 17:00

SƠN VÀ HOÁ CHẤT XÂY DỰNG

Phân phối sơn nội thất, ngoài trời, sơn sinh thái,… Các sản phẩm hoá chất ngành xây dựng: keo, chống thấm,…