• Hotline: 0932.89.80.88
  • Email: pnconst@outlook.com
  • Giờ làm việc: 08:00 - 17:00

HỒ SƠ PHÁP LÝ

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng, giấy phép. Hồ sơ khảo sát, thiết kế. Hồ sơ thầu, hợp đồng xây dựng,..